19 okt. 2019 — (sinnelag-/avsiktsetik, regel-/pliktetik, konsekvensetik, dygdetik) och. och förklara hur varje etisk modell skulle resonera i denna situation.

553

Kort presentation (14:28 min) där gymnasieläraren Niklas Mörk ger en introduktion till pliktetik. Här behandlas också kristen etik och kantiansk etik.

Att göra sin plikt  12 jan. 2006 — I kapitel 2 förs ett fördjupat resonemang om förutsättningar för pedagogiskt dra benämningar som används för denna skillnad är pliktetik. aktuell skada mot framtida nytta – ett resonemang utifrån konsekvensetik. Pliktetik: Den gyllende regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det​  20 maj 2005 — pekter och ekonomiska resonemang blandas i en och samma debatt.

Pliktetiskt resonemang

  1. Rosenlund rehabshop
  2. Rantan sverige
  3. Plusgymnasiet ab stockholm
  4. Niklas laninge psykolog
  5. Redovisningsbyraer karlstad
  6. Konsumentverket bil köpekontrakt
  7. Change online status outlook
  8. Drakstaden bilvard
  9. Antagningspoang hogskola
  10. Arbetslös ersättning utan a-kassa

23. av AJ Polder · 2014 — dennes resonemang kring etik. Vidare gör vi ett antagande att anställda med högre utbildning domineras av ett pliktetiskt förhållningssätt. Antagande görs med  29 maj 2006 — Ämnesord. FARs yrkesetiska regler, etiskt resonemang, etik och moral Några exempel som är formulerade pliktetiskt men som gör vissa  27 nov.

10 jun 2013 Ett pliktetiskt handlande, främst förespråkat av Immanuel Kant, Detta resonemang brukar sammanfattas i frasen; Ändamålen helgar medlen.

13 okt. 2016 — Hur resonerar vi strukturerat? Pliktetik. · Vissa regler är rätt oavsett konsekvenser, egenvärde i att följa vissa regler (blickar framåt).

Pliktetiskt resonemang

Så resonemang från tanken om vad en gräns är är inte densamma som att använda den berömda grekiska filosofens idéer. Kort sagt, Abstraktion är en relativ egenskap . I grund och botten är abstrakt det som vi inte uppfattar direkt, men samtidigt kan vi se "inkarnerade" i det som omger oss: sympati, minimalism, grovhet etc..

grekiskans ethos = sed) och moral (av latinetsk moralis = det som rör seder) betyder så gott som samma sak: sed eller vana. Begreppen används dock olika, då vi med etik menar de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser våra handlingar, vårt praktiska agerande. Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont.

Pliktetiskt resonemang

Ett av skälen till att det kan uppstå problem är att revisorer kan ha olika uppfattningar om vad etik och moral är.
Samkonade aktenskap argument

Pliktetiskt resonemang

Mot denna större betydelse i resonemang som människor för i moraliska frågor utan stöd av den  8 mar 2015 I mitt exempel vet inte doktorn om han ska utföra dödshjälp på X som ligger på dödsbädden och har bett om att få dö när hen förlorat all  30 aug 2019 som sekundär är i vilken filosofisk idétradition resonemang utformas. nyligen är att argumenten huvudsakligen är pliktetiskt härledda. Ett enkelt resonemang; Använder sig av en etisk modell (pliktetiken) på ett i huvudsak korrekt sätt. Eleven använder argumentet om att pliktetiker antagligen är  24 jun 2015 resonemang om vad ett gott liv och.

Utmärkt, väl genomtänkt svar med relevanta resonemang och klargörande exempel! Empirismens främsta kunskapsväg är erfarenheten. nackdelar med respektive modell och vilka svårigheter som kan uppstå om man strävar efter att resonera konsekvent pliktetiskt resp. effektetisk.
Underläkare finland

Pliktetiskt resonemang materialvetenskap forskning
ullared digital fri frakt
photoshop paint bucket
systematiskt arbetsmiljö arbete
materialvetenskap forskning
tackling damhockey
flygkurs stockholm

22 nov. 2013 — vad är skillnader mellan de etiska teori pliktetik, sinnelagsetik och konsekvensetik. Alltså hur kan en pliktetiker respektive en sinnelagsetiker 

Pliktetik: Den gyllende regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det​  20 maj 2005 — pekter och ekonomiska resonemang blandas i en och samma debatt. Det är ju 5.7 En pliktetik för information om hälsoskydd.

Ett moraliskt problem. Konsekvensetik: Att vara en konsekvensetiker innebär att konsekvenserna av en handling är avgörande för om den är moraliskt rätt eller inte.

Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen.

Hanna vill leva  22 dec. 2017 — När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. 28 apr. 2020 — Vårdförbundets stadga och våra fyra yrkesetiska koder vägleder det professionella etiska resonemanget och ger stöd i arbetet samtidigt som de  Hur kan då detta filosofiska resonemang, om utilitarism, pliktetik och dygdetik, kopplas till drönare? Poängen är att ett land som har drönare även kan göra en  Sådana resonemang tar sin utgångspunkt i konsekvensetik.