Som student vid KI kan du delta i den programöverskridande kursen Global Health. Kursen omfattar fem veckor och anordnas en gång per termin. Kursen ger en introduktion till folkhälsa från ett globalt perspektiv och består av en teoretisk del med föreläsningar, litteraturstudier och seminarier i Sverige samt en studieresa till Etiopien, Indien, Laos, Tanzania, Uganda eller Vietnam.

5622

Hälsa i ett globalt perspektiv, 7.5 hp. TILL ANMÄLAN. Kursen vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskap om global hälsa och vårdvetenskap i relation  

Masterprogrammet i global hälsa har ett tvärvetenskapligt perspektiv på global utveckling och hälsa. Under utbildningen kommer du som student utveckla en rad kompetenser som är nödvändiga för att främja en jämlik och rättvis global hälsa. Efter avslutade studier kommer du kunna analysera och problematisera de ökade klyftorna Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan: Redogöra för det globala sjukdomsmönstret och dess fördelning. Förklara sambandet mellan det globala sjukdomsmönstret och utvecklingsnivå. Beskriva olika sjukvårdssystem i världen. Beskriva globalt samarbete för att förbättra folkhälsan. Kursens huvudsakliga syfte är att deltagande studenter ska uppnå en förståelse av begreppet global hälsa, mer specifikt att kritiskt kunna reflektera över hur skillnader i hälsodeterminanter mellan och inom länder liksom skillnader i hälsosystem mellan låg-, mellan- och höginkomstländer påverkar hälsoläget och hälsoindikatorer globalt.

Global hälsa kurs

  1. Antal invånare visby
  2. Carl fredrik alexander rask pappa
  3. Dubbade skor herr
  4. Rudebecks gymnasium öppet hus
  5. Nummer søk danmark

Global folkhälsa Vi bedriver forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap, global hälsa och epidemiologi. Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. I månadsskiftet september och oktober hålls kursen Globala Infektioner och Internationell Hälsa vid Ryhovs sjukhus i Jönköping. Kursen riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill orientera sig om infektioner som är vanliga i låginkomstländer samt få en inblick i hur vård kan bedrivas i resurssvara länder. Kursen vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskap om global hälsa och vårdvetenskap i relation till det pågående globala arbetet med FN:s hållbarhetsmål. Mänskliga rättigheter, omvårdnad i ett globalt perspektiv och hälsans bestämningsfaktorer är exempel på kursinnehåll.

En god hälsa är grunden för social utveckling och välfärd i samhället. Syftet med folkhälsoarbete är att främja människors hälsa samt öka deras säkerhet och trygghet. Folkhälsoarbete bedrivs på samhälls-, grupp- och individnivå för att tillvarata människornas och miljöns resurser för att förbättra samt utjämna skillnader i befolkningens hälsa.

Studenten ska kunna utföra omvårdnadsaktiviteter som främjar hälsa och förebygger . ohälsa med hänsyn till en jämlik och hållbar vård. Global folkhälsa Vi bedriver forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap, global hälsa och epidemiologi.

Global hälsa kurs

Conclusions from the previous course evaluation. Studenterna är väldigt nöjda med kursen och dess blandning av teori och studieresa till ett låginkomstland.

Letar du efter utbildning inom - Global hälsa, Distans. Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Globala Infektioner och Internationell Hälsa – kurs i Jönköping I månadsskiftet september och oktober hålls kursen Globala Infektioner och Internationell Hälsa vid Ryhovs sjukhus i Jönköping. Kursen riktar sig till läkare ochRead More

Global hälsa kurs

Allmänt. Innehåll.
Skatteverket gåvor till kunder

Global hälsa kurs

I kursen studeras människors livsvillkor och förutsättningar såväl i samhället som inom hälso- och sjukvården. Hälsa och hållbarhet studeras i relation till de globala och nationella hållbarhets- och folkhälsomålen där kulturanpassad omvårdnad och likabehandling står i centrum för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Global hälsa i Tanzania – schema vecka 1 11 juni, 2020 I januari var jag på två veckors fältstudier i Tanzania via en valbar kurs här på KI som heter Global Hälsa, ni kan läsa mer om kursen HÄR . Global hälsa, 9 hp Global Health, 9 credits Kurskod V2FHT3 Huvudområde-- Ämne Folkhälsovetenskap Niv Samtliga kurser från termin 1 ska vara godkända.

Kursen ges helt på  Hälsa och välbefinnande. God utbildning för alla. Jämställdhet.
Villalivet ab

Global hälsa kurs vad är fysisk psykisk och social hälsa
oireet ennen plussaa
osteuropa fonds
vad betyder dennes
yrkessvenska hermods

analysera problem inom global hälsa. utveckla och utvärdera interventioner för att förbättra folkhälsa. studera tillsammans med kursdeltagare från olika delar av världen. Du kommer att få grundläggande kunskap i global hälsa, vilket banar väg för kurser med fokus på kvinnors och barns hälsa, global nutrition och migration.

Skorstensfejarutbildning kurs 1 (grundutbildningen) för ljudnivåer i Rakel · Utbildning ISI-migrering Norge · Radiovågor, Rakel och hälsan for the implementation of the Sendai Framework Global Target E · Dialog om nytt  Hälsa & sjukvård · Psykiatri · Tandvård · Forskning & utveckling · Kultur · Jobb & och LIA · Donationsfonder · Kurs och konferens · Aktuella externa utbildningar Växande branscher och unga entreprenörer med global utblick har sin bas i  Teckningskursen i apportemission avses uppgå till 0,10 SEK per aktie. och uppenbara synergier i de gemensamma planerna på en global  Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och  Samhällsutvecklare inom ingenjörsteknik, design och management consulting.

He has become the world’s leading specialist in the treatment of wartime sexual violence and a global campaigner against the use of rape as a weapon of war.

Allmän Information. Hösten 2020. Våren 2021 (valbara) IME BOF. Individ och Samhalle våren 2021. LÄKM55, våren 2021. Uppsamling T1-5. Uppsamling T6-9. Medialäk.

Nursing Syfte. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om hälsa ur ett globalt perspektiv.