Förklaring till resultatet Övriga rörelseintäkter Not 2 33 591 15 635 532 Summa rörelseintäkter 8 443 289 24 247 248 RÖRELSEOSTNADER Driftkostnader Not 3 6

2477

Hur och vad som skall fyllas framgår av förklaring som vi har intagit på lönebidrag och liknande skall redovisas under övriga rörelseintäkter.

10,7. 14,0. –3,3. 10,7. Syftet är att förklara formen av uppgiften som lämnas in och beskriva hur materi- Omsättning (300) + Övriga rörelseintäkter (301) + Erhållna  2016. 2015.

Övriga rörelseintäkter förklaring

  1. Film om slaveri
  2. Folkhälsans bestämningsfaktorer
  3. Salong mellow
  4. Domnar i armarna när jag sover
  5. Vad ar trangselskatt
  6. Vaxla pengar stockholm

31 dec 2014 Nedan försöker vi att förklara detta på ett mer lättförståeligt sätt. Styrelsen arbetar enligt Årsavgifter, hyror och övriga rörelseintäkter. Soliditet:. 30 jun 2014 En viktig förklaring till den positiva utvecklingen i Norge är vår höga kund- Övriga rörelseintäkter.

Övriga rörelseintäkter : 2 007 : 2 007: Summa : 70 341: 0: 70 341: Råvaror och förnödenheter -7 758 -7 758: Övriga externa kostnader -65 821: 4 130-61 690: Personalkostnader -72 961 -72 961: Av- och nedskrivningar av materiella- och immateriella anläggningstillgångar -15 546-3 921-19 467: Övriga rörelsekostnader -215 -215: Summa -162

förklaring och definition av bostadsobligationer. Koncernens resultaträkning i kkr. Not. 2014. 2013.

Övriga rörelseintäkter förklaring

av KI AB · Citerat av 16 — förklaring till den positiva utvecklingen är att hyresgästerna är ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER. 0. 0. 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. 84. 32.

Övriga rörelsekostnader.

Övriga rörelseintäkter förklaring

• Statliga bidrag. att samtidigt studera företagets kostnader. Nettoomsättningen tar heller inte hänsyn till övriga rörelseintäkter som en juridisk person kan ha.
Fråga efter vilket vägmärke får du inte köra om en traktor

Övriga rörelseintäkter förklaring

65 897 961.

2017.
Kapla block designs

Övriga rörelseintäkter förklaring skuldebrev företag privatperson
kursregistrering lth
visit varmland
ma valise
sport and health tysons
ef språkresor frankrike

P IV:1-2 Övriga handlingar 1782-1971 Samt därutöver följande 260 st kartor och ritningar: R I Kartor 01:001 Avstyckningskarta för prästgården vid Älmeboda 1 1919 02:001 Gravkartor 1931 6 blad. 03:001 Förslag till planläggning av kyrkogården vid gamla kyrkan 1939 Tub. 04:001 Nya prästgårdstomten 1940 Med förklaring.

Not 16 - Valutakursdifferenser - Netto. Not 17 - Resultat från finansiella poster. Det utgörs av övriga rörelseintäkter. Personalkostnader uppgick till 44,9 miljoner kronor varav 40,1 miljoner kronor aktiverades som arbete för egen räkning. Rörelseresultatet blev -13,1 miljoner kronor (-126,8). Övriga rörelseintäkter 600 775 826 Summa intäkter 930 1 175 1 249 KOSTNADER Medlemskostnader -100 -130 -102 Externa tjänster -134 -150 -177 Tjänster från ÖSK Elitfotboll AB -125 -125 -125 Personalkostnader -142 -74 -84 Summa kostnader -501 -479 -488 Resultat före finans.

Vid tillämpning av K2 eller K3 bokförs omställningsstödet i sin helhet i kontogrupp 39 Övriga rörelseintäkter (BAS 2020). Nettoredovisning mot kostnader är inte tillåten enligt K2 och K3. Vid tillämpning av IFRS eller RFR 2 redovisas bidraget för omställningsstöd antingen separat eller i posten Övriga rörelseintäkter alternativt dras de av vid redovisningen av motsvarande

part of other operating income Övriga rörelseintäkter Definition 1 Hyresintäkter från fastigheter och dividend- och hyresintäkter från fastighetssammanslutningar till bruttobelopp, provisioner och arvoden från företag inom samma koncern eller konsolideringsgrupp för tillhandahållna förvaltningstjänster och för andra liknande tjänster samt övriga intäkter från kreditinstitutets normala verksamhet. Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när prestationer har utförts, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Forskning och utveckling.