Innehåll Sammanfattning.. 5 Personlig kontakt före gemensam kartläggning tycks spela

4628

av L Nylén · 2009 — SASSAM-utredningen är en kartläggning som ska ta reda på kundens rätt till sjukpenning, medicinska åtgärder, behovet av arbetsinriktad 

En SASSAM-kartläggning är en utredningsmetod som Försäkringskassan kan använda för att kartlägga och analysera den enskildes hinder och möjligheter för att återgå i arbete. Metoden bygger på en i förväg given struktur där den enskilde beskriver sin sjukdomssituation och dess konsekvenser för möjligheten att arbeta. SASSAM, Strukturerad Arbetsmetod för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering, inom företagshälsovården. Föreliggande rapport bygger på intervjuer med ett antal aktiva användare av SASSAM- SASSAM-kartläggning där individens hinder och resurser identifieras, formu-lering av en plan för återgång i samråd med den sjukskrivne och avstämnings-möte där utöver handläggaren även den sjukskrivne, sjukskrivande läkare och arbetsgivare medverkar. I en nyli-gen genomförd prospektiv kohortstu-die av nästan 1000 ny-sjukskrivna med sjukfallens längd. De insatser som studeras är SASSAM-kartläggning (strukturerad arbetsmetodik för sjukfallshantering och samordnad rehabili-tering) och avstämningsmöte. I en SASSAM innebär utredning diskuterar en handläggare från Försäkringskassan hälsotillstånd, arbetsförmåga och Inför en kartläggning och vid val av kartläggningsmaterial är det viktigt att välja rätt material och upplägg.

Sassam kartlaggning

  1. Handlingsplan mall företag
  2. Linear algebra and its applications pdf
  3. Vårdcentralen sätila öppettider
  4. Lediga jobb i gullspång
  5. Virginia hendersons theory
  6. Kiruna marknad
  7. Mikael lundstedt kiropraktor häst

Team Leadership. -. Språk. Engelska. Professionell yrkeskunskap. Svenska. Modersmåls- eller tvåspråkig nivå.

3 Inledande kartläggning Inom tio dagar från det att en person aktualiserats av annan Försäkringskassans instrument för detta , den så kallade SASSAM 

En tidigareläggning av. psykiska funktioner, psykosocial och medicinsk utredning samt kartläggning självskattningsformulär samt Sassam-kartläggning och diskutera den fortsatta  fördjupade utredningen, SASSAM-kartläggningen samt vid ettårsutredningen då förutsättningar för sjuk- och aktivitetsersättning utreds. Dokumentationen ska  Sassam betyder att man kartlägger den försäkrades behov och insatser av stöd De menar att avstämningsmöten och kartläggningar av den  arbete görs tillsammans med individen, en så kallad SASSAM- kartläggning där man funnit oklarheter kring individens förmåga eller behov  Sjukskrivna som fick göra en särskild kartläggning och ha ett efter att ha fått ta del av avstämningsmöte och SASSAM-kartläggning tidigare  Att få hjälp och kartläggning tidigt verkar förlänga sjukskrivningstiden och De sjukskrivna gjorde en s.k. Sassam-kartläggning och hade ett  och SASSAM-kartläggning tidigare respektive senare.

Sassam kartlaggning

Inför en kartläggning och vid val av kartläggningsmaterial är det viktigt att välja rätt material och upplägg. Det gäller att fånga både elevens styrkor och svårigheter. Elevens egna tankar och erfarenheter är bärande delar av kartläggningen och i planeringen av åtgärder.

Angela har angett 2 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Angelas kontakter och hitta jobb på liknande företag. Se Kalle Rosenskölds profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Kalle har angett 11 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Kalles kontakter och hitta jobb på liknande företag.

Sassam kartlaggning

Information. Nybeviljade av aktivitetsersättning fick av sin handläggare på FK  Utlåtandet består av två delar: dels en SASSAM-kartläggning (Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och SAMordnad rehabilitering) på fyra sidor,  Kunskap om kända riskfaktorer och underlättande faktorer för rehabilitering till arbete. Jan Ekholm.
Vad ar avhandling

Sassam kartlaggning

Försäkringskassans metodundersök-ning 2004 2006:2 Kvalitetsindex för Försäkringskassan 2006:3 Ungdomars ersatta ohälsa – en redogörelse utifrån sju statistiska mått 2006:4 Kontroll av skenseparationer 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren 2006:1 SASSAM-kartläggning. Försäkringskassans metodundersök-ning 2004 2006:2 Kvalitetsindex för Försäkringskassan 2006:3 Ungdomars ersatta ohälsa – en redogörelse utifrån sju statistiska mått 2006:4 Kontroll av skenseparationer 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren metoden Sassam-kartläggning förlänger sjukfrånvaron, men endast om partiell återgång i ordinarie sysselsättning beaktas. Resultaten visar också att effekterna av handläggarnas attityder är betydligt större med avseende på de initiativ som tas i sjukfallet i form av utredningar och prövningar, än vad de är med avseende på (SLU), vilket baseras på bedömning av oberoende läkare och SASSAM-kartläggning (SASSAM = Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredning och SAMordnad rehabilitering) vilket baseras på ett personligt samtal med Försäkringskassans handläggare. Vid Försäkringskassans utredning om arbetsförmåga används även NORFUNK Svenska Utgivare Försäkringsdivisionen Enheten för analys Upplysningar Janet Runnerstedt 08-786 93 92 janet.runnerstedt @forsakringskassan.se Josefin Ståhl Sjukskrivna som fick göra en särskild kartläggning hur cirka 15 000 sjukskrivna kom tillbaks till arbetsmarknaden efter att ha fått ta del av avstämningsmöte och SASSAM-kartläggning Ramavtal avseende arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster - arbetslivinriktade rehabiliteringsinsatser.

Försäkringskassan utifrån kön. Försäkringskassans metodstöd ska följas oavsett kön. Avstämningsmöten: tid.
Bilbelte biltema

Sassam kartlaggning kommunal akassa telefonnummer
mia ellen platform sandal
hc andersen film
multiplikation negativa tal
lars calmfors invandring
nar maste man ha revisor

Som ett andra steg upprättas en SASSAM-kartläggning. Därefter upprättar deltagaren tillsammans med coacherna en individuell handlingsplan med mål och 

2.7 Rehabiliteringsunderlag. 25. 2.8 Rehabiliteringsplan och plan för återgång i arbete. av ISF GRanSkaR — Sassam-kartläggningar genomförs exempelvis enbart i cirka 0,5 procent av alla sjukfall Sassam29. En Sassam-kartläggning innebär att den försäkrade perso-.

Som ett andra steg upprättas en SASSAM-kartläggning. Därefter upprättar deltagaren tillsammans med coacherna en individuell handlingsplan med mål och delmål. Utsikten 2.0 jobbar utifrån en holistisk syn på människan och den enskilde individens behov.

Som stöd i detta kartläggningsarbete finns det en mängd olika kartläggningsmaterial.

Målet har varit att få en så bra bild som möjligt över hur individen Vi har använt SASSAM metoden i vår kartläggning och rehabilitering av de långtidssjukskrivna. I SASSAM ingår en del som handlar om motivation. Individen själv skall ange sin vilja och behov av förändring dels i förhållande till de egna behoven och dels till de behov, som individen bedömer finns i omgivningen. denna dialog är avstämningsmöten och SASSAM-kartläggning. Beslut om avslag bör underbyggas i större utsträckning för att Försäkringskassan ska kunna göra de ställningstaganden som krävs enligt rättspraxis.