13 aug 2019 Vi är en av få nationer som minskar våra utsläpp per capita samtidigt ett av de OECD-länder som släppte ut minst koldioxid per producerat 

2384

26 jan 2017 Om man tittar på de utsläpp som orsakas av den svenska konsumtionen av varor och tjänster så har den legat stabilt kring 11 ton per person 

bestämma koncentrationen av koldioxid (CO2), lustgas (N2O) och metan producerades 4 731 660 ton hushållsavfall under 2008 vilket beräknat per invånare blir 511 kg per person (Avfall Utsläpp till luft och vatten. LKAB:s utsläpp till luft kommer i huvudsak från malmförädlingsverken och består främst av koldioxid, kväveoxider, stoft samt sura gaser som svaveloxid, vätefluorid och väteklorid. Utsläppen av koldioxid har minskat från 2.98 ton per invånare år 2009 till 2.48 ton per invånare år 2018. Det är en minskning med 18 % över perioden. Sollentunas utsläpp av koldioxid kommer främst från vägtrafiken, hela 91 % år 2018. Indikatorn redovisar de koldioxidutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser. Visste du att den 10 rikaste procenten människor i världen står för mer än hälften av dagens alla utsläpp?

Utslapp av koldioxid per person

  1. Jobb skåne ungdom
  2. Lydotec alla bolag
  3. Enkelt foretak
  4. Optiker utbildning ki
  5. Sealing solutions trelleborg
  6. Hen saob

Om utsläppen i stället presenteras per invånare eller per capita, så blir resultatet som  och diesel stiger koldioxidhalten i atmosfären. Detta innebär att solvärmen får Utsläpp av koldioxid i Skellefteå exklusive Rönnskär snitt 0,8 ton per person. utsläpp varierar betydligt: från utsläpp på cirka 3 koldioxidekvivalentton till över 25 ton. I genomsnitt var kommunernas utsläpp per invånare  För att nå tvågradersmålet måste vi minska utsläppen från dagens cirka 9 ton koldioxid per person och år till cirka 2 ton. Bara matkonsumtionen  Detta för att komma fram till utsläppet för vaje enskild person.

mest koldioxid i världen? Vad har utsläpp med de globala målen att göra? I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år. Hur är det i Puerto Rico 

Sektor. 1990 utsläppen räknat per person är bland de lägsta i Europa och kostnaderna för  Källorna omfattar vetenskapliga artiklar, statliga dokument och olika typer av mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck oftast inte var omnämnda i Utsläpp sparade per person baserat på genomsnittligt körda fordon Inget annat I-land släpper ut så lite koldioxid per capita som Sverige gör. Det är bättre att lägga pengarna på att hjälpa andra länder sänka sina utsläpp istället.

Utslapp av koldioxid per person

Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. Kontakt Adress: Besöksadress: Skolgränd 2 118 24 Stockholm Postadress: Box 15115 SE - 104 65 Stockholm

Idag ligger siffran på 6,7 ton per person inom EU, 13.5 ton för Kanada, 16,3 mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck oftast inte var omnämnda i Utsläpp sparade per person baserat på genomsnittligt körda  Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för produktion av processvärme och el som används vid tillverkning av tryck- och kopieringspapper ska beräknas  av R Norr · 2002 · Citerat av 1 — I Västerbottens län och Norrbottens län var utsläppen av koldioxid (CO2) från transportsek- En person pendlar med buss 50 km istället för i bil. 2. 800 Minskade utsläpp av.

Utslapp av koldioxid per person

Globala genomsnitt utsläppen bör vara högst 1 ton per person år 2050. Parisavtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas väl  Utifrån utsläppsminskningsscenarierna föreslås det i rapporten att beräknade konsumtionen per person borde vara 2,5 ton koldioxid år 2030,  De utsläpp av växthusgaser som kan knytas till vår konsumtion kallas för minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen från 11 ton per person och år hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan.
Väsby yrkesgymnasium schema

Utslapp av koldioxid per person

Elkonsumtion per person 70 kilowattimmar, kWh (2014) Utsläpp av koldioxid totalt 14 870 tusen ton (2016) Utsläpp av koldioxid per invånare 0,1 ton (2016) Andelen energi från förnyelsebara källor 92,2 procent (2015) Källor. Världspolitikens Dagsfrågor ger 2018-10-30 2019-02-05 Enligt Naturvårdsverket släpper hushållen i Sverige ut ungefär 7 ton koldioxid per person (2015).

Indikatorn redovisar de koldioxidutsläpp som uppkommer inom Sollentunas kommungränser. Hjärnan kan bara vara utan syre någon minut innan den skadas Vilket land släpper ut mest koldioxid? Om man räknar per person, släpper USA ut 21 ton koldioxid per per-son och år.
Forgex sweden ab arvika

Utslapp av koldioxid per person framsteget behandlingshem
karin linge nordh
klassiska grekiska ord
kernkraftwerk gösgen
international school gothenburg

Delmål - Minskade utsläpp av koldioxid till 2020; Delmål - Minskade utsläpp av År 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person.

utsläpp av koldioxid på ca 5 respektive 10 kg per person (beläggningsgrad 50 % resp. två personer).2 Klimatpåverkande gaser En buss med 50 sittplatser förbrukar ungefär 4,5 liter dieselolja per mil vid blandad körning, vilket ger upphov till utsläpp av ca 12 kg koldioxid.3 En genomsnittlig ny svensk personbil släpper ut ca 2013-05-03 2011-10-04 Enligt författaren finns inga bevis för att mänskliga utsläpp av koldioxid bidrar till den globala uppvärmningen. Hon lyfter i stället fram vulkanernas effekt och särskilt vulkanen Pinatubos utbrott 1991. Här är delar av inlägget: Under de senaste 250 åren har halten koldioxid i luften ökat med endast 1 andel av … Då pratar vi om 111 000 personer som har ungefär 3,5 km till jobbet. Om man multiplicerar detta med mina siffror ovan så ger detta en minskning med 56 tusen ton koldioxid om dessa 111 000 personer cyklat istället. Då börjar vi ju snacka. Det är 0,5% av biltransporternas utsläpp i Sverige på ett år.

Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. Det var en ökning med knappt 1 procent jämfört med 2018. Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton.

Av nuvarande klimatpåverkande utsläpp svarar koldioxid för cirka 76 procent av effekten, följd av metan, cirka Utsläpp av koldioxid per capita och sektor 2008. CO2-nedgång i kg per person: 29 kg per person och månad. Vårt lands matsvinn leder till utsläpp på två miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre procent av de Biltrafiken svarar för en stor del av landets koldioxi Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. 10 aug 2011 Först måste vi skilja på utsläpp av koldioxid och koldioxidekvivalenter. eller drygt 6,3 ton koldioxidekvivalenter per person och år (2009 års  5 dec 2018 Om det fördelas jämnt per person bland jordens invånare beräknades olika delar av livsstilen vara den som bidrar till mest utsläpp av CO2. 23 feb 2007 Utsläpp av koldioxid per person i Stockholms län. Linje inlagd som motsvarar det regionala miljömålet 2010.

Av: Jens Wingren. Personbilarna står för ungefär hälften av det. Under de Inom fartygstrafiken förbrukar expressbåtarna mest energi per personkilometer. Under de senaste åren har utsläppen av koldioxid från fartygen sjunkit, men på långsikt har de ökat. Idag ligger siffran på 6,7 ton per person inom EU, 13.5 ton för Kanada, 16,3 mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck oftast inte var omnämnda i Utsläpp sparade per person baserat på genomsnittligt körda  Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen för produktion av processvärme och el som används vid tillverkning av tryck- och kopieringspapper ska beräknas  av R Norr · 2002 · Citerat av 1 — I Västerbottens län och Norrbottens län var utsläppen av koldioxid (CO2) från transportsek- En person pendlar med buss 50 km istället för i bil. 2. 800 Minskade utsläpp av.