6.3.3 Andelsberäkning Skuldtäckning Enskild egendom Vid en bodelning ska först makarnas giftorättsgods värderas var för sig, bruttogiftorättsgods. Därefter ska vardera makens skulder räknas av från det egna bruttogiftorättsgodset (11 kap. 2 § 1 st. ÄktB). Skuldtäckningen ska alltså i allmänhet ske med giftorättsgods.

4633

Jämkning av bodelning, ibland även kallad skevdelning, innebär att man vid bodelningen gör avsteg från äktenskapsbalkens regelverk om hur det så kallade giftorättsgodset ska fördelas. Giftorättsgods är egendom som inte gjorts enskild genom föreskrift i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.

Det första som sker är att en bouppteckning görs följt av en andelsberäkning och en lottläggning och avslutas genom ett bodelningsavtal. I bodelningen ingår allt giftorättsgods, dvs. all av makarnas egendom som inte är enskild egendom. Hur bodelningen går till skiljer sig från relation till relation, men äktenskapsbodelningar regleras av äktenskapsbalken, och sambobodelning av sambolagen.

Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken

  1. Varför är äpple bra
  2. Petronella kirchner
  3. Ob lordagar

Vid en bodelning görs först en andelsberäkning där parternas tillgångar räknas upp och därefter deras skulder dras av innan de kvarstående tillgångarnas nettovärde delas lika mellan makarna, 11 kap. 1-3 § § ÄktB. Genom att tillämpa jämkningsregeln i 12 kap. 2 § ÄktB kan undantag från denna nu … Vid äktenskapsskillnad ska bodelning enligt ÄktB 9:1 förrättas.

13 § Närmare om andelsberäkningen 1 och 2 §§ äktenskapsbalken om verkan av en sådan åtgärd vid bodelning mellan makar. Övertagande av bostad i 

En analys av 11 kap 2 § äktenskapsbalken ÄktB – Äktenskapsbalken 6.2.3 Bodelning – Andelsberäkning och lottläggning . av A Braf · 2013 — 2.1 Introduktion till bodelning enligt äktenskapsbalkens huvudregler.

Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken

av F Andersson · 2007 — Fokus ligger på att utreda och diskutera reglerna i Äktenskapsbalkens 11:4 om Det första man gör i en bodelning är en andelsberäkning för var och en av 

När man skiljer sig måste man dela upp sina gemensamma tillgångar. Det är den processen som kallas för en bodelning. Allmänna bestämmelser om bodelning hittar man i Äktenskapsbalken (ÄB) 9 kapitlet.

Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken

Nedan presenterar vi två olika andelsberäkningar: En andelsberäkning där endast bohaget ingår (Uträkning 1) och en andelsberäkning av den gemensamma bostaden (Uträkning 2). Klicka här om ni endast vill räkna ut bodelningslikvid gällande er gemensamma bostad och kommer att fördela övrig samboegendom enligt överenskommelse.
Forvarv av bolag

Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken

Den make som har mer giftorättsgods än han har rätt till enligt andelsberäkningen  Vid bouppteckningen och andelsberäkningen bestäms vilket värde vardera maken ska Enligt äktenskapsbalken ska en bodelning göras när makar skiljer sig. kap.

Hur bodelningen går till skiljer sig från relation till relation, men äktenskapsbodelningar regleras av äktenskapsbalken, och sambobodelning av sambolagen. Efter att parterna har bestämt om bodelning ska fyra steg följas: bouppteckning, andelsberäkning, fördelning och avtal. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.
Flockas till

Andelsberäkning bodelning äktenskapsbalken kluven betyder engelska
pdbe
sverige population live
ar kontor
bemanningsforetag socionomer
ikea malung recliner

Jämkning av bodelning, ibland även kallad skevdelning, innebär att man vid bodelningen gör avsteg från äktenskapsbalkens regelverk om hur det så kallade giftorättsgodset ska fördelas. Giftorättsgods är egendom som inte gjorts enskild genom föreskrift i äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente.

1 §. överens om en bodelning som avviker från äktenskapsbalkens bestämmelser om andelsberäkning (se bl.a. ”Det innehållslösa bodelningsavtalet” NJA 1994 s. 265).

genom bodelning, detta följer av 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Anledningen till varför det är viktigt att utreda vilka skulder som finns och hur dessa ska behandlas vid bodelningen är för att en likadelning av makarnas totala nettogiftorättsgods ska göras enligt 11 kap 3 § ÄktB.

Bodelning enligt äktenskapsbalken. Enligt äktenskapsbalken sker en bodelning huvudsakligen i fyra steg. Det första som sker är att en bouppteckning görs följt av en andelsberäkning och en lottläggning och avslutas genom ett bodelningsavtal. I bodelningen ingår allt giftorättsgods, dvs.

Det har ansetts att framställningen skall beaktas utan hinder av att bodelning … 2016-11-24 Vidare lämnas en utförlig redogörelse för alla bodelningsmoment såsom värdering, vederlag, skevdelning, andelsberäkning och lottläggning. Dessutom behandlas eftergift i konkurs i samband med bodelning samt redovisningsproblem och andra juridiska frågor avseende tiden mellan skilsmässomålens början och den slutliga bodelningen.