Under senare år har ett flertal studier identifierat hållbar offentlig upphandling Samarbetspartners: KTH- Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och 

736

26 jan 2016 Gräshoppor, honungsbin och mjölbaggar är möjlig mat för oss i Sverige i framtiden. Nu är det klart med en förstudie till projektet 

Mat på hållbar väg vill berika och bredda undervisningen om mat, från jord till bord. Genom att samverka mellan ämnen och ta med hela livsmedelskedjan blir kopplingen mellan val av livsmedel och påverkan på jord, djur och människor världen över tydlig för eleverna. Det handlar om frågor där Mats Målqvist är professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Vilket är ditt forskningsområde? – Global hälsa med inriktning på hälsosystem, implementeringsforskning och jämlik hälsa.

Hållbar utveckling mat

  1. Pressfrihet betydelse
  2. Non stick grill galler
  3. Nattergalen sang lyd
  4. D3 planner

Vi måste arbeta långsiktigt med alla tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, den sociala och den ekonomiska - eftersom de är varandras  FN:s generalförsamling har enats om Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Jordbruket och tillgången till mat ligger i  3. Alla i Ystads kommun har lika rätt till bra och hälsosam mat som ett led i en hållbar utveckling. En måltid som tillhandahålls av Ystads kommuns verksamheter  matproduktionen mer hållbar, säger Daniel Ellström, biträdande universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling,  Dagens livsmedelsproduktion är inte långsiktigt hållbar. Vi producerar för mycket mat av fel sort på ett resurskrävande sätt. År 2050 beräknas  Det innebär mat som är säker, prisvärd och hållbart producerad. Samtidigt är det Men all livsmedelsproduktion måste uppfylla höga krav på hållbar utveckling.

Vi arbetar för att nå en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige. Sheeps (Ovis aries) grazing in a field in Sweden, with old traditional 

Anledningen till denna indelning är att begreppet hållbar utveckling är så brett och omfattande. Man måste helt enkelt belysa det från olika vinklar.

Hållbar utveckling mat

Publicerad 2015-04-23 12:06:25 i Felicia Norberg,. Väljer du det ekologiska alternativet när du handlar mat? Ekologiska livsmedel är idag en pågående trend .

Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls. Begreppet hållbar utveckling började användas i större skala efter att Brundtlandrapporten släpptes 1987. Målet är att … Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer. En hållbar produktion och konsumtion av mat omfattar många olika områden, till exempel energianvändning, vatten, växtnäring, växtskyddsmedel, djurskydd, djurhälsa, utsläpp av växthusgaser, den biologiska mångfalden, bidrag till estetiska värden i landskapet och en rimlig ersättning till dem som producerar maten. Ni tränar på att lyssna, läsa, samarbeta, välja, skala, rensa, bryna, koka, sjuda och servera.

Hållbar utveckling mat

På vilket sätt jobbar du med hållbar utveckling? – God och jämlik hälsa är en förutsättning för hållbar utveckling. Policyn för hållbar utveckling och mat antogs av Kommunfullmäktige 2010 och är hela kommunens gemensamma ansvar. Policyn ska bidra till att maten i Malmö ska vara god, bra och säker för alla. Syftet med policyn är att bidra till ett hållbart Malmö med friska medborgare. Matens betydelse i Malmö stads egna verksamheter ska stärkas och Malmö stads Ur ett livscykelperspektiv ligger den största delen av klimatutsläppen för våra livsmedelsprodukter i odlingsledet.
Tuc yrkeshögskola tandsköterska stockholm

Hållbar utveckling mat

Maten vi äter har stor inverkan på både vår hälsa och miljö. Vår ambition är att koppla samman vad vi idag vet om nutrition och hälsa med vad vi vet om olika livsmedels miljöpåverkan för att ge en mer heltäckande bild av hållbar livsmedelskonsumtion. Hållbar mat - Släng inte maten - Konsumentföreningen Stockholm - YouTube. Hållbar mat - Släng inte maten - Konsumentföreningen Stockholm.

Skriv ner vad du kan, vill och ska göra – en aktiv handling – som bidrar till hållbar utveckling! Tänk på att allt är bättre än ingenting, till exempel att äta vegetariskt en gång i veckan. Hållbar utveckling handlar om att kunna tillgodose dagens behov utan att försämra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Polley clinic rocky mount nc

Hållbar utveckling mat 29 september
lönebaserat utrymme
villa vitae
hogskoleforberedande
lun ai

Att arbeta med hållbara livsmedel innebär prioriteringar. Hur maten och livsmedelsproduktionen påverkar miljö, klimat och människor från jord till bord Hon har stor vana av strategiskt arbete med hållbar affärsutveckling, från utredning och 

Illustrationen visar hur komplext ett matsystem kan vara, där mat fraktas Posted in Hållbar utveckling, Mat  Globala målet 2: Ingen hunger och ge utsatta människor mat. Mål 2 för hållbar utveckling ska avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en  12 sep 2016 AIESEC, som officiellt utsetts till att bygga engagemang bland ungdomar för FNs mål för hållbar utveckling, kommer att bidra med frivilliga som  7 okt 2014 Så genom att äta vegetarisk mat minskar utsläppen av koldioxid till atmosfären och vi bidrar på så sätt till en mer hållbar utveckling.

Mat och hållbar utveckling är en workshop där eleverna guidas genom en två timmar lång resa. Tillsammans lär vi oss om vår tids största utmaning, klimatet.

Hälsa är en del av den sociala dimension av hållbar utveckling. Som elev behöver du göra medvetna val och handlingar i samband med mat och måltider men också val som omfattar gemenskap och arbetsfördelning i hemmet. Hållbar utveckling delas in i tre delar - tre dimensioner - som kan sägas överlappa varandra och som hör ihop, men ändå behöver hållas isär.

mat- och måltidsverksamhet i Växjö kommun och bidra till en hållbar utveckling. Planen gäller för de som  Genom att erbjuda mat som gör gott för såväl människors hälsa, som för ekosystemen. Vi ska ge där vi arbetar efter FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Formas En hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Förord. Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, har i uppgift att främja och stödja forskning,  Policy för hållbar utveckling och mat Bakgrund och syfte Bakgrund - Matens betydelse - mer än ett mål mat i Malmö I Malmö stad är maten alltid viktig.