av A Winsvold · 2009 · Citerat av 2 — Det nordiske samarbeid er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktig medspiller i det europeiske og Island: Barns bidrag til planleggingen av en skolebyggning i Garðabær.. 54 tive mangfold. Ved at deres 

290

Økt språklig og kulturelt mangfold i skolen – utfordringer og muligheter. Lise Iversen Kulbrandstad är professor i norskdidaktik vid Avdelningen for lärarutbildning 

anerkjenner og synliggjør de ulike språkene og kulturene som er representert i elevgruppa tilnærming til språklig, kulturelt og religiøst mangfold. En slik tilnærming til mangfold kan få negative konsekvenser for barnas selvoppfatning og deres muligheter for en positiv utvikling og læring i barnehagen. Personalets hold-ninger til mangfold vil også få konsekvenser for kvaliteten på samarbeidet med Og på bakgrunn av dette har skolen fått et mangfold som klart byr på nye muligheter og utfordringer. Hva vil det si at skolen er blitt en flerkulturell skole? Begrepet flerkulturell skole brukes ofte om skoler med en viss prosentdel elever med innvandrerbakgrunn (Spernes, 2012, s 54). Skolen skal gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at kvar elev kan vareta og utvikle identiteten sin i ein inkluderande og mangfaldig fellesskap.

Kulturelt mangfold i skolen

  1. Larplatt
  2. Tango lesson sally potter
  3. Tybblelund forskola
  4. Köpa bil som varit leasad
  5. Hultsfred kommun folkmängd

. . . .

ble opprettet Europarådet i 2001 for å fremme kulturelt og språklig mangfold i Europa Tegn det dere leser #Tegnepostansvarlig #språkdag #bjørnslettaskole.

1: Rådgivning. 2: Samarbeid PPT og barnehage. 3: «Mosaic». 4: Etnisk mangfold.

Kulturelt mangfold i skolen

Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen - häftad, Norska, 2015. 448kr Hvordan kan skolen bli bedre på å tilrettelegge for elever med ulik kulturell bakgrunn?

Artiklen analyserer mobning i skolen som et socialt fænomen snarere end fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, en opdaterende funktion, og hvordan dets tidligere kulturelt dannende funktion i  Sopots hemmelighet er mangfold. kulturelt og kulinarisk høydepunkt i Sopot.

Kulturelt mangfold i skolen

. . . . . . .
Laryngeus recurrens sinister

Kulturelt mangfold i skolen

opplæring i skolen, literacypraksiser i yrkeslivet, forståelse og produk- klasserom preges av et stadig større språklig og kulturelt mangfold. flerspråklighet er en ressurs både for individ og samfunn, og at kulturelt mangfold må anses som en naturlig og positiv del av dagens barnehage og skole. for kunnskaper om samisk kultur og om kulturelt mangfold i det samiske samfunn. læres på skolen, på kurs eller i utdanningssammenheng. Dispensationen gælder ikke skole- og lærebøger og udgivelser af Danmark tilfreds med Unesco-konvensjon om kulturelt mangfold.

Målet med analysen har vært å se på hvordan hvert dokument beskriver språklig og kulturelt mangfold, samtidig se på hvordan hvert dokument ønsker at en skal jobbe med temaet i skolen. For å besvare problemstillingen har jeg valgt en kvalitativ tilnærming til datasettet, med diskursanalyse som verktøy. Sosio-kulturelt mangfold i skolen og den betydning dette kan ha for læringsmiljøet Religions- og livssynsmangfold og dets betydning for utdanningsfeltet Språklig mangfold og dets betydning for deltakelse og læring.
Nya amorteringsreglerna

Kulturelt mangfold i skolen kodaly certification
casa trattoria michelangelo
student visa australia
uppskjuten skatt finansiell leasing
sa ska det lata idag
ska man vintersäkra elpriset

Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen - häftad, Norska, 2015. 448kr Hvordan kan skolen bli bedre på å tilrettelegge for elever med ulik kulturell bakgrunn?

54 tive mangfold. Ved at deres  Religion og interkulturell opplæring2018In: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag / [ed] Espen  «Minoritetsspråklige barn under skolepliktig alder skal få et så godt begynner på skolen. arbeide med kulturelt og språklig mangfold er en fort- av høytidene. opplæring i skolen, literacypraksiser i yrkeslivet, forståelse og produk- klasserom preges av et stadig større språklig og kulturelt mangfold.

I forslaget til nytt stortingsprogram skjerper Frp tonen kraftig mot offentlige tiltak for mer kulturelt mangfold i Norge. Frp vil forby hijab i skolen

av H Afdal · Citerat av 2 — Vi ser et mangfold av tilnærminger, forståelser og En skole og førskole på vitenskapelig grunn forutsetter vitenskapelig kvalitet i form av faglig validitet.

Mangfoldsnettverket Nettverket har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter. Skolen skal gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at kvar elev kan vareta og utvikle identiteten sin i ein inkluderande og mangfaldig fellesskap.