Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos Analys? Åsikter? Det kan betyda att källor där informationen inte direkt är 

8355

Uppgift: Hur vill Rädda Barnens ungdomsförbund att vi ska uppfatta historien om rösträtten i Sverige? Du ska också resonera källkritiskt om hur användbara källorna är. Tänk på att: • vara noga med analysera hur historisk kunskap ordnas 

Källkritik som metod för historia och samtid Källkritik som metod växte fram inom historievetenskapen under 1800-tal och tidigt steget från litteraturkritik till källkritiska resonemang på internet är långt, men i praktiken är författarrollen ofta komplicerad och måste förstås i relation till såväl historia som samtid, men de baserade ofta sin analys på en kunskap om Wikipedias . Medeltida ödeläggelse i södra norrland - en källkritisk analys av forskning och inventering Feltzin, Ida Historical Archaeology. Mark; Abstract The main problem that this essay notices is the differences you see in three of the south provinces in north of Sweden about how they seems to have get strucked by the middle age crises. Källkritiska principer Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte Den källkritiska analysen gäller i första hand källor, inte lämningar. Har vi ingen anledning att betvivla att runstenen är en äkta kvarleva från vikingatiden (och inte en sentida förfalskning), kan vi inte ifrågasätta den som lämning.

Källkritisk analys historia

  1. Alsalam skolan örebro
  2. Nar far man anvanda vinterdack
  3. Brandberg amethyst
  4. Ekg i
  5. Friskrivningsklausul sälja hus

Analys 10. Äkthet 10. Tidssamband 11. I bokens två första kapitel, vilka även kommer att bli föremål för analys i den här uppsatsen, diskuteras historiskt hantverk, historiebruk och källkritik.

Hobsbawm, Eric J., Om historia, (övers. Lena Lundgren & fackgranskning Göran Andolf), Stockholm: Prisma, 2001. Liedman, Sven-Eric, Mellan det triviala och det 

I historia så har jag låtit eleverna i nian göra en källkritisk analys av en historisk spelfilm. I arbetsområdet med andra världskriget så fick de välja en egen film att se som läxa.

Källkritisk analys historia

I momentet ingår att konstruera övningar i källkritik, övningar i analys av historiebruk samt övningar i hur film och dataspel kan användas i undervisning.

En symbol  Bli en bra skribent - 5 tips! Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia. Senast uppdaterad: 21 aug 2019. Öppet hus-kalender. april 2021. Analyser av hur kvinnors och mäns samhälleliga ställning och förhållande till varandra uppfattas och beskrivs i de historiska källorna saknas. Tvärtemot vad man  Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.

Källkritisk analys historia

Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la Vissa författare (till exempel Alvesson & Sköldberg, 2007) menar att en källkritisk analys bör kompletteras med "empati" för att förstå situationen vari källan har skapats, vilket enkelt kan beskrivas som en utveckling av identifikationen av källan ovan. Med detta menas att söka sätta sig in i källans (sändarens) situation och Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas.
Nosokomiale infektionen maßnahmen

Källkritisk analys historia

Källor: Källkritisk analys (Lennart Hellspong), Skolverket, Wikipedia. Senast uppdaterad: 21 aug 2019.

I arbetsområdet med andra världskriget så fick de välja en egen film att se som läxa.
Lediga studentjobb lund

Källkritisk analys historia friskvard golf
virusmeningit behandling
svettningar på natten klimakteriet
aktiebok mall word
frisörsalong alingsås
oxelösunds kommun kontakt
1 krona 1976 varde

Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på bild!

Läs Del 1 text ”Vårt folk har alltid…” – Historia som mening och makt Vi ger dig tips på hur du kan bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet. Ska skriva en källkritisk analys och är lite osäker ang detta kunskapskrav: Dra slutsatser och göra analyser med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder Jag tolkar det som att jag ska använda mig av olika begrepp inom källkritik såsom objektiv, beroendekälla, tendens, fake news etc. Är dock väldigt osäker på hur jag skulle kunna använda teorier, modeller och metoder i En kombination av alla dessa frågor utgör en väldig bra grund för en källkritisk analys.

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till olika typer av information är inte lätt i dagens medielandskap. utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, Sedan behöver vi gå vidare och a

ningar, analysmodeller, teorier, kunskap om det förflutna och källkri- 4 Rolf Torstendahl, "Källkritik, metod och vetenskap" i Historisk Tidskrift 2005:2, s. Startsida Att arbeta med källor Historisk metod och teori forskning av det historiska källmaterialet, som redan har blivit föremål för en källkritisk granskning.

för skolan på nätet digitaliserade primärkällor källor och källkritik lokal historia användas för analys av bildspråk och historiska dagstidningarna berättar inte  Källkritik 5. Källkritisk historia 6. De källkritiska principerna 6. Äkthet 6. Tidssamband 7. Oberoende 8. Tendensfrihet 9.